ZADZWOŃ: 883-002-689|biuro@akpolbiuro.pl
Loading...
BIURO RACHUNKOWE AK-POL 2023-06-12T11:31:53+00:00

OFERUJEMY USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

SPRAWDŹ DOKŁADNY ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

KSIĘGOWOŚĆ

Certyfikat Księgowego nr 7239/2004 wydany w roku 2004 przez Ministerstwo Finansów.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozliczeń podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
 • monitorowanie stanu finansowego firmy
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami
 • pomoc podczas kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont

KADRY I PŁACE

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

USŁUGI KADROWE

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • wystawianie zaświadczeń Rp7
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (ZUS lub Urząd Skarbowy)
 • wystawianie świadectw pracy

USŁUGI PŁACOWE

 • prowadzenie akt personalnych pracowników
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników
 • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika

ROZLICZENIA ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO PIT

Oferujemy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzn. PIT) wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego: PIT-16A, PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

ROZLICZENIA ROCZNE

PODATKU DOCHODOWEGO PIT

Deklaracje sporządzamy maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

Koszt usługi wynosi 70 zł netto.

POMAGAMY W ZAŁOŻENIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Pomożemy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej i formy jej opodatkowania

 • Rejestrujemy Spółki w KRS

 • Rejestrujemy działalności gospodarcze w CEIDG

 • Przygotowujemy druki zgłoszeniowe do US, ZUS i innych urzędów

 • Przygotowujemy wnioski do KRS

 • Przygotowujemy dokumenty na walne zgromadzenia wspólników Spółek

 • Wspieramy przekształcenia spółek

 • Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami

 • Sporządzamy urzędowe pisma, wnioski, zaświadczenia oraz deklaracje

 • Prowadzimy windykację przedsądową i sądową

ILE TO KOSZTUJE?

Ceny ustalamy po szybkiej konsultacji i analizie potrzeb klienta.

Masz pytania? Napisz, lub zadzwoń!

KONTAKT Z NAMI

AK POL Sp. z o.o.
KRS: 0000220263, NIP: 5242519406, REGON: 015860461
ul. Kisielewskiego 11 lok. 6, 05-123 Chotomów

telefon: 883-002-689

e-mail: biuro@akpolbiuro.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię:
Telefon:
E-mail:*
Wiadomość:*